Skip to main content
English | Cymraeg
National Eisteddfod

Eisteddfod Genedlaethol

Dyddiad a Lleoliad:

Dydd Sadwrn 3 Awst – Dydd Sadwrn 10 Awst

Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, CF37 4PE

Eisteddfod Genedlaethol

Dyddiad: Dydd Sadwrn 3 Awst – Dydd Sadwrn 10 Awst

Lleoliad: Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, CF37 4PE

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru yn Amlygu Arweinyddiaeth Addysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae’n bleser gan Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru gyhoeddi y bydd yn rhannu stondin gyda Chymwysterau Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, o ddydd Sadwrn 3 – dydd Sadwrn 10 Awst.

Rydym yn eich gwahodd yn gynnes i ymweld â’n stondin drwy gydol yr wythnos. Mae hwn yn gyfle gwych i gwrdd â’n tîm, dysgu mwy am ein gwaith, a thrafod arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru. P’un a ydych yn addysgwr, yn arweinydd, neu’n angerddol am ddyfodol addysg, edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n stondin.