Skip to main content
English | Cymraeg
Arwain Dysgu Proffesiynol Header

Mae dysgu proffesiynol dan arweiniad effeithiol…

Yn canolbwyntio ar gefnogi pob dysgwr gan ystyried eu lles

Mae arweinwyr dysgu proffesiynol yn deall sut mae gwahanol weithwyr proffesiynol yn dysgu ac yn eu galluogi i gael y profiadau dysgu mwyaf priodol (Llywodraeth Cymru, 2020; Evans, 2019). Maent yn gwerthfawrogi bod dysgu proffesiynol yn fwy na digwyddiadau neu weithgareddau unigol ac yn pwysleisio bod y broses o ddysgu, ymgorffori, myfyrio a mireinio yn un barhaus (Timperley, 2011; Jones, 2015). Maent yn cydnabod (yn ffurfiol ac yn anffurfiol) potensial arwain eraill ac yn galluogi pawb i gymryd rhan weithredol mewn dysgu proffesiynol rhwng cyfoedion. Maent yn annog dulliau creadigol a chyfunol o ddysgu proffesiynol (Jones et al, 2020) ac yn creu ymwybyddiaeth o’r angen am gydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ym myd addysg (Forde and Torrance, 2021; Harris and Jones, 2019). Maent yn sensitif i les pob dysgwr wrth gyflwyno newid drwy ddysgu proffesiynol a gweithredu mentrau newydd (Day, 2016; MacDonald Brown, 2020; Scott et al, 2021).

Jones, K. (2022)

Cyfres Mewnwelediad: Arwain Dysgu Proffesiynol (2022)
Mental Health and Well-being book cover

Day, S.P. (2016)

The impact of institutional culture p199-209 in Martin, C.R., Fleming, M.P. and Smith, H. (Eds) (2016) Mental Health and Well-Being in the Learning and Teaching Environment Fife: Swan and Horn

Evans, L (2019)

Implicit and informal professional development: what it ‘looks like’, how it occurs, and why we need to research it Professional Development in Education

Forde, C. and Torrance, D. (2021)

The place of professional growth and professional learning in leading socially just schools, Professional Development in Education
System Recall Leading for Equity and Excellence in Education book cover

Harris, A. and Jones, M. (2019)

System Recall: Leading for Equity and Excellence in Education Llundain: Corwin

Jones, K. (2015)

Professional Development’ or ‘Professional Learning’ ... and does it matter? Son: Cyngor y Gweithlu Addysg

Jones, K. et al (2020)

National Approach to Professional Learning: Research Report The Professional Learning Blend 2.0 Caerdydd: Cyngor y Gweithlu Addysg

Macdonald Brown, A. (2020)

Coaching for Wellbeing. A practice insight working paper

Scott S, Limbert C, Sykes P. (2021)

Work-related stress among headteachers in Wales: Prevalence, sources, and solutions. Educational Management Administration & Leadership
Realizing the Power of Professional Learning book cover

Timperley, H.S. (2011)

Realizing the Power of Professional Learning Maidenhead

Llywodraeth Cymru (2020)

Taith Dysgu Proffesiynol Hwb

Gwneud y Cysylltiad

Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu

Datblygu gweledigaeth a rennir sy’n canolbwyntio ar ddysgu pob dysgwr I Datblygu a chefnogi cyfleoedd dysgu parhaus i’r holl staff

Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arwain

Dysgu Proffesiynol (rolau arweinyddiaeth proffesiynol)

Taith Dysgu Proffesiynol

Datblygu gweledigaeth ysgol gyfan a rennir

Cael Eich Ysbrydoli

Gofynnwyd i arweinwyr ysgolion ledled Cymru ddweud wrthym sut maen nhw’n Arwain Dysgu Proffesiynol, gan ddefnyddio pob un o’r wyth dilysnod dysgu proffesiynol dan arweiniad effeithiol fel man cychwyn. Mae’r astudiaethau achos sy’n deillio o hynny’n cynnig cipolwg ar bob math o ddulliau effeithiol o Arwain Dysgu Proffesiynol a fydd, gobeithio, yn dod â’r dilysnodau’n fyw ac yn ysbrydoli ffyrdd strategol newydd a ffres o feddwl i arweinwyr eraill yng Nghymru. Rydym am i chi Gael Eich Ysbrydoli.

Darllenwch yr astudiaethau achos

 

Ymunwch

Os oes gan eich ysgol neu glwstwr enghraifft o ymarfer y gellid ei gynnwys yn yr adnodd Arwain Dysgu Proffesiynol – o dan un (neu fwy) o wyth dilysnod dysgu proffesiynol gydag arweiniad da, rydym am glywed gennych chi.

Cysylltwch â ni