English | Cymraeg
Cefnogi Arweinwyr: Y Sector Gymraeg

Cefnogi Arweinwyr: Y Sector Gymraeg

Dyddiad, Amser a Lleoliad:

10fed Chwefror 2023 9:30am-3pm

Gwesty Llety’r Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3TL

 

This event will be delivered face-to-face through the medium of Welsh only.

Cefnogi Arweinwyr: Y Sector Gymraeg

10fed Chwefror 2023 9:30am-3pm

Gwesty Llety’r Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3TL

Ydych chi’n gweithio ym myd addysg Gymraeg? Hoffech chi ymgysylltu â chydweithwyr Cymraeg ledled Cymru?

Mae Cefnogi Arweinwyr: Y Sector Gymraeg yn ddigwyddiad ar gyfer Penaethiaid ac uwch arweinwyr sy’n gweithio mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg – cynradd, uwchradd ac ysgolion pob oed.

Dewch i drafod a myfyrio gyda chydweithwyr Cymraeg ledled Cymru yn y digwyddiad undydd hwn sy’n archwilio recriwtio a chadw staff, trochi iaith a lles arweinwyr.

Cyfle i wrando ar arweinwyr yn rhannu eu ffyrdd arloesol o fynd i’r afael ar ddelio gyda recriwtio a chadw staff yn y sector Gymraeg.

Cyfle i ddysgu am  dri model gwahanol o drochi iaith, wrth glywed gan gyn-ddisgybl a dau arweinydd yn rhannu eu profiadau o fynd i’r afael â throchi.

Cewch eich hysbrydoli ar sut i flaenoriaethu  lles eich hun drwy wrando ar  ddau arweinydd yn rhannu sut maent yn gofalu am  les eu hunain yn eu rolau prysur.

Mae’r digwyddiad yn gorffen gyda’r siaradwr gwadd, Meurig Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Pennaeth y flwyddyn 2022 yn cloi.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhyngweithiol sy’n cynnig cyfle i chi ofyn cwestiynau, rhannu syniadau, rhoi adborth i’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a thrafod gydag arweinwyr eraill ar draws Gymru.

Digwyddiad mewn partneriaeth rhwng CYDAG a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Am ddim, rhaid archebu lle

Related Documents

Downloads

Cefnogi Arweinwyr: Y Sector Gymraeg Poster