Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn chwilio am Brif Weithredwr deinamig i feithrin ac arwain ar waith yr Academi Arweinyddiaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17 Ionawr 2020. Cynhelir cyfweliadau yn Abertawe ar 5 a 6 Chwefror 2020.

Am wybodaeth ac i wneud cais, ewch i https://nael.cymru/cy/swyddi-gwag/