Swyddi Gwag

Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn awyddus i benodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd. Bydd y swydd yn gyfrifol am ddatblygu arweinyddiaeth addysgol yn ogystal ag arwain ar ddatblygu a darparu ystod lawn o waith sicrhau ansawdd yr Academi Arweinyddiaeth, gan arwain yn benodol y gwaith cymeradwyo ar gyfer darparu arweinyddiaeth.

Mae’r penodiad hwn yn un parhaol. Bydd teithio’n rheolaidd ar hyd a lled Cymru yn hanfodol.

Mae’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Medi 2020.