Swyddi Gwag

Prif Weithredwr

Mae’r Bwrdd yn chwilio am Brif Weithredwr deinamig i feithrin ac arwain yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (Yr Academi Arweinyddiaeth). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arweinydd ysbrydoledig sy’n llawn hygrededd ac sy’n gallu dangos arweinyddiaeth strategol, sgiliau cyfathrebu ardderchog a dealltwriaeth o anghenion Cymru a’i system addysg.

Mae’r penodiad hwn yn un parhaol.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio o swyddfa’r Academi Arweinyddiaeth yn Abertawe. Fodd bynnag, bydd teithio’n rheolaidd ar hyd a lled Cymru a’r DU yn hanfodol.

Mae’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi ymrwymo’n llwyr i’r Gymraeg, ac os nad oes ganddo sgiliau’r Gymraeg, bydd yn fodlon dysgu’r iaith.

Am ragor o wybodaeth neu am drafodaeth anffurfiol am y rôl allweddol hon, a fyddech cystal â chysylltu â Dr Sue Davies, Cadeirydd y Bwrdd, ar 01792 304971.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17 Ionawr 2020. Cynhelir cyfweliadau yn Abertawe ar 5 a 6 Chwefror 2020.

Swyddog Cyfathrebu a Chefnogi Prosiectau

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn awyddus i benodi Swyddog Cysylltiadau a Chefnogi Prosiectau i gefnogi gwaith yr uwch dîm arwain o hyrwyddo gweithgareddau ac allbynnau’r Academi a hybu a gwella ei phroffil ar draws y system addysg yng Nghymru.

Mae’r penodiad hwn yn un parhaol.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio o swyddfa’r Academi Arweinyddiaeth yn Abertawe. Fodd bynnag, bydd teithio’n rheolaidd ar hyd a lled Cymru yn hanfodol.

Mae’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3 Ionawr 2020. Cynhelir cyfweliadau yn Abertawe ar 10 Ionawr 2020.