Swyddi Gwag

Cymerwr Cofnodion Llawrydd

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn awyddus i benodi Cymerwr Cofnodion Llawrydd i ddarparu gwasanaeth gweinyddu busnes proffesiynol a rhagweithiol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hunan-gyflogedig ac yn anfonebu ar sail yr oriau a dreulir mewn cyfarfodydd a’r amser a gymerir i ysgrifennu’r cofnodion wedi hynny.

Mae’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2 Rhagfyr 2020.