Staff

Tegwen Ellis, Prif Weithredwr

Mae Tegwen Ellis yn cychwyn ei rôl fel Prif Weithredwr gyda’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn dilyn 15 mis gyda’r Academi Arweinyddiaeth fel…

Mwy o wybodaeth

Dr Chris Lewis – Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Polisi, Ymchwil a Chynllunio Strategol y Gweithlu

Mae Chris Lewis yn ymuno â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Polisi, Ymchwil a Chynllunio Strategol y Gweithlu. Cyn hyn…

Mwy o wybodaeth

Kirsty Payne – Rheolwr Busnes

Cafodd Kirsty ei phenodi fel Rheolwr Busnes yr Academi Arweinyddiaeth ym mis Hydref 2018. Mae ganddi brofiad eang yn y maes ac mae wedi gweithio…

Mwy o wybodaeth

Olivia Stemmer – Cynorthwyydd Gweinyddol

Dechreuodd Olivia yn ei swydd fel Cynorthwyydd Gweinyddol gyda’r Academi Arweinyddiaeth ym mis Ebrill 2019. Daw o Michigan yn UDA yn wreiddiol, ond fe symudodd…

Mwy o wybodaeth