Staff

Huw Foster Evans, Prif Weithredwr

Wedi ei eni ym 1965 mynychodd Ysgol Penybryn yn Nhywyn ac Ysgol Uwchradd Tywyn, cyn astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Ar ôl graddio a…

Mwy o wybodaeth

Tegwen Ellis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd

Mae Tegwen Ellis yn ymuno â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol fel y Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd. Dechreuodd ei…

Mwy o wybodaeth