Pwy ydyn ni

Arweinir yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol gan dîm bach o staff sy’n cael eu cefnogi gan Fwrdd o unigolion sy’n dod ag ystod amrywiol o arbenigrwydd i sicrhau y gellir cyflawni dyheadau tymor hir y sefydliad yn effeithiol. Penodwyd 24 o Gymdeithion, sy’n cynnwys grŵp o benaethiaid profiadol a hynod effeithiol, o bob rhan o Gymru. Mae gan yr Academi Arweinyddiaeth hefyd grŵp Rhanddeiliaid gweithredol i’w helpu i gyflawni ei swyddogaethau a sicrhau ei fod yn gweithio gyda’r sector.