Proses cymeradwyo

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn gwahodd darparwyr i gyflwyno, i’w gymeradwyo, unrhyw ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth sydd ganddynt yn y meysydd canlynol:

  • Arweinyddiaeth Athrawon
  • Arweinwyr Canol, ac yn enwedig felly eu rôl yn datblygu unrhyw agwedd o’r cwricwlwm newydd
  • Uwch Arweinwyr
  • Darpar Benaethiaid*
  • Penaethiaid Newydd a Dros Dro
  • Penaethiaid Profiadol

*sy’n cynnwys datblygu unigolion fel eu bod yn barod i gynnig am gael eu hasesu ar gyfer y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP). Ni fydd dewis ac asesu ymgeiswyr ar gyfer y cymhwyster ei hun yn rhan o’r broses gymeradwyo.

Arloesedd a Darpariaeth Newydd

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol hefyd yn awyddus i glywed gan ddarparwyr sy’n defnyddio dulliau creadigol ac arloesol o ddatblygu arweinyddiaeth addysgol. Gallwn ystyried cefnogi darparwyr yn ariannol i ddatblygu darpariaeth sy’n ‘newydd’ ac na fyddai o’r herwydd eto’n gallu arddangos ei effaith yn llawn.

Er mwyn i wybod mwy, ewch i’n tudalen Llwybr Arloesi

Amserlen cymeradwyo ar gyfer yr alwad gyfredol

Galwad cymeradwyo’n agor

28ain Chwefror 2020

Galwad cymeradwyo’n cau

3ydd Ebrill 2020

Panel cam un yn cyfarfod

12eg & 13eg Mai 2020

Panel cam dau yn cyfarfod

23ain & 24ain Mehefin 2020

Canlyniad y cymeradwyo’n cael ei gyfleu i ddarparwyr

13eg Gorffennaf 2020

Yr holl ddarpariaeth a gymeradwywyd ar wefan Academi Arweinyddiaeth

Medi 2020