Proses cymeradwyo

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn gwahodd darparwyr i gyflwyno, i’w gymeradwyo, unrhyw ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth sydd ganddynt yn y meysydd canlynol:

  • Arweinwyr Canol, ac yn enwedig felly eu rôl yn datblygu unrhyw agwedd o’r cwricwlwm newydd
  • Darpar Benaethiaid*
  • Penaethiaid Newydd a Dros Dro
  • Penaethiaid Profiadol

*sy’n cynnwys datblygu unigolion fel eu bod yn barod i gynnig am gael eu hasesu ar gyfer y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP). Ni fydd dewis ac asesu ymgeiswyr ar gyfer y cymhwyster ei hun yn rhan o’r broses gymeradwyo.

Arloesedd a Darpariaeth Newydd

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol hefyd yn awyddus i glywed gan ddarparwyr sy’n defnyddio dulliau creadigol ac arloesol o ddatblygu arweinyddiaeth addysgol. Gallwn ystyried cefnogi darparwyr yn ariannol i ddatblygu darpariaeth sy’n ‘newydd’ ac na fyddai o’r herwydd eto’n gallu arddangos ei effaith yn llawn.

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â post@agaa.cymru

Amserlen cymeradwyo ar gyfer yr alwad gyfredol

Galwad cymeradwyo’n agor

6ed Medi 2019

Galwad cymeradwyo’n cau

11eg Hydref 2019

Panel cam un yn cyfarfod

4ed & 5ed Tachwedd 2019

Panel cam dau yn cyfarfod

10fed & 11eg Rhagfyr 2019

Canlyniad y cymeradwyo’n cael ei gyfleu i ddarparwyr

18fed Rhagfyr 2019

Yr holl ddarpariaeth a gymeradwywyd ar wefan Academi Arweinyddiaeth

Ionawr 2020