Proses cymeradwyo

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn gwahodd darparwyr i gyflwyno, i’w gymeradwyo, unrhyw ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth sydd ganddynt yn y meysydd canlynol:

  • Arweinwyr Canol, ac yn enwedig felly eu rôl yn datblygu unrhyw agwedd o’r cwricwlwm newydd
  • Uwch Arweinwyr
  • Darpar Benaethiaid*
  • Penaethiaid Newydd a Dros Dro
  • Penaethiaid Profiadol

*sy’n cynnwys datblygu unigolion fel eu bod yn barod i gynnig am gael eu hasesu ar gyfer y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP). Ni fydd dewis ac asesu ymgeiswyr ar gyfer y cymhwyster ei hun yn rhan o’r broses gymeradwyo.

Arloesedd a Darpariaeth Newydd

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol hefyd yn awyddus i glywed gan ddarparwyr sy’n defnyddio dulliau creadigol ac arloesol o ddatblygu arweinyddiaeth addysgol. Gallwn ystyried cefnogi darparwyr yn ariannol i ddatblygu darpariaeth sy’n ‘newydd’ ac na fyddai o’r herwydd eto’n gallu arddangos ei effaith yn llawn.

Er mwyn i wybod mwy, ewch i’n tudalen Llwybr Arloesi

Amserlen cymeradwyo ar gyfer yr alwad gyfredol

Galwad cymeradwyo’n agor

6ed Medi 2019

Galwad cymeradwyo’n cau

11eg Hydref 2019

Panel cam un yn cyfarfod

4ed & 5ed Tachwedd 2019

Panel cam dau yn cyfarfod

10fed & 11eg Rhagfyr 2019

Canlyniad y cymeradwyo’n cael ei gyfleu i ddarparwyr

18fed Rhagfyr 2019

Yr holl ddarpariaeth a gymeradwywyd ar wefan Academi Arweinyddiaeth

Ionawr 2020