Proses cymeradwyo

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn gwahodd darparwyr i gyflwyno, i’w gymeradwyo, unrhyw ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth sydd ganddynt yn y meysydd canlynol:

  • Arweinwyr Canol, ac yn enwedig felly eu rôl yn datblygu unrhyw agwedd o’r cwricwlwm newydd
  • Uwch Arweinwyr
  • Darpar Benaethiaid*
  • Penaethiaid Newydd a Dros Dro
  • Penaethiaid Profiadol

*sy’n cynnwys datblygu unigolion fel eu bod yn barod i gynnig am gael eu hasesu ar gyfer y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP). Ni fydd dewis ac asesu ymgeiswyr ar gyfer y cymhwyster ei hun yn rhan o’r broses gymeradwyo.

Arloesedd a Darpariaeth Newydd

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol hefyd yn awyddus i glywed gan ddarparwyr sy’n defnyddio dulliau creadigol ac arloesol o ddatblygu arweinyddiaeth addysgol. Gallwn ystyried cefnogi darparwyr yn ariannol i ddatblygu darpariaeth sy’n ‘newydd’ ac na fyddai o’r herwydd eto’n gallu arddangos ei effaith yn llawn.

Er mwyn i wybod mwy, ewch i’n tudalen Llwybr Arloesi

Amserlen cymeradwyo ar gyfer yr alwad gyfredol

Galwad cymeradwyo’n agor

10fed Ionawr 2020

Galwad cymeradwyo’n cau

14eg Chwefror 2020

Panel cam un yn cyfarfod

11eg & 12fed Marwth 2020

Panel cam dau yn cyfarfod

23ain & 24ain Ebrill 2020

Canlyniad y cymeradwyo’n cael ei gyfleu i ddarparwyr

1af Mai 2020

Yr holl ddarpariaeth a gymeradwywyd ar wefan Academi Arweinyddiaeth

Mehfin 2020