Proses cymeradwyo

Oherwydd y sefyllfa ddigynsail bresennol mae’r Academi Arweinyddiaeth wedi penderfynu atal yr holl brosesau Cymeradwyo, Arloesi a Sicrhau Ansawdd nes bod ysgolion yn dychwelyd i’w ‘busnes arferol.’

Mae ein galwad nesaf am gymeradwyaeth wedi’i gynllunio ar gyfer mis Medi a byddwn yn darparu manylion pellach yn agosach at yr amser hwn.