English | Cymraeg

Owain Gethin Davies

Rhanddeiliad

Owain Gethin Davies yw pennaeth Ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst. Mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Dirprwy Bennaeth Ysgol y Creuddyn a Phennaeth Cerddoriaeth yr ysgol hefyd. Mae Owain Gethin yn Arolygydd Cymheiriaid Estyn profiadol, yn fentor ar gyfer ysbrydoli penaethiaid ac ef yw Cadeirydd Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg Cyngor Sir Conwy. Mae wedi gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru hefyd ar brosiect Siarad Addysgeg a gyda’r Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella.

Owain Gethin Davies

Ein Rhanddeiliaid

Gweld y Cyfan
Dorian Pugh

Rhanddeiliad

Helen Ridout

Rhanddeiliad

Gethin Jones

Rhanddeiliad