English | Cymraeg

Carys Jenkins

Rhanddeiliad

Mae Carys Jenkins yn athrawes Saesneg a Phennaeth Cynorthwyol Hŷn yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw, ysgol 3-19 ym Mhontypŵl. Mae’n arwain ar Dysgu & Addysgu ac yn mwynhau’r her yn y cyfnod cyffrous sydd ohoni. Eleni mae Carys yn blaenoriaethu datblygu astudiaeth annibynnol ymysg dysgwyr ac addysgu i’r brig fel amcanion y staff o fewn yr ysgol.

Mae Carys yn mwynhau cerdded copaon Cymru gyda ffrindiau.

Carys Jenkins

Ein Rhanddeiliaid

Gweld y Cyfan
Dorian Pugh

Rhanddeiliad

Helen Ridout

Rhanddeiliad

Gethin Jones

Rhanddeiliad