Skip to main content
English | Cymraeg

Emma Chivers

Cynghorydd Arwain ar gyfer Gwaith Ieuenctid

Emma Chivers yw’r Cynghorydd Arwain ar gyfer Gwaith Ieuenctid ar gyfer yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol. Bydd Emma yn gweithio gydag arweinwyr y sector gwaith ieuenctid i gynrychioli eu llais o fewn yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a systemau addysg eraill. Bydd Emma hefyd yn gweithio gydag arweinwyr ar draws y sector gwaith ieuenctid i ddarparu cefnogaeth a gwneud y mwyaf o gyfleoedd arweinyddiaeth a hyrwyddo arfer da. Ar hyn o bryd, Emma yw’r hyfforddwr arweiniol ar gyfer Rhaglen Arwain a Rheoli Gwaith Ieuenctid ar gyfer Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru.

Mae gan Emma dros bum mlynedd ar hugain o brofiad mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned ac mae wedi ymrwymo i gynyddu canlyniadau i blant a phobl ifanc. Yn flaenorol, mae Emma wedi gweithio i Brifysgol De Cymru fel Rheolwr Academaidd Polisi Cymdeithasol, gan arwain timau academaidd mewn Polisi Cymdeithasol, Gwaith Ieuenctid a Chymuned, a darpariaeth Blwyddyn Sylfaen. Roedd Emma hefyd yn Uwch Ddarlithydd mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol, gydag angerdd am ddatblygu ymweliadau rhyngwladol i fyfyrwyr o fewn Kenya a Sudan i archwilio prosiectau gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae Emma yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, yn arbenigo mewn addysgu a dysgu.

Mae Emma hefyd yn Gadeirydd Youth Cymru, elusen gwaith ieuenctid cenedlaethol sy’n cefnogi gweithwyr ieuenctid ledled Cymru, gan ddatblygu cyfleoedd i bobl ifanc. Mae Emma hefyd yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, rhwydwaith o wneuthurwyr newid byd-eang, arloeswyr ac entrepreneuriaid i gyflawni newid cymdeithasol.

Yn ei hamser hamdden, mae Emma yn rhedwr a chorff-fyrddwr brwd ac yn ymgymryd â’i doethuriaeth broffesiynol mewn Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd.

Emma Chivers

Ein tîm

Gweld y Cyfan
Meleri Light

Pennaeth y Gymraeg

Charlotte Thomas

Rheolwr Cyfathrebu

Richard Edwards

Pennaeth Datblygu Arweinyddiaeth