Ann Slater

Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrwydd Ansawdd – Ieuenctid ac ôl 16

Mae Ann Slater yn weithiwr ieuenctid arweiniol ysgol ar gyfer gwasanaeth cymorth ieuenctid Sir Gaerfyrddin ac ar hyn o bryd mae wedi’i secondio i’r Academi Arweinyddiaeth fel Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd – Ieuenctid ac Ôl-16.

Mae rôl Ann yn canolbwyntio ar ddatblygu gwaith ieuenctid ac ôl-16 yr Academi Arweinyddiaeth, ymgysylltu â rhanddeiliaid a dyfeisio profiadau a chyfleoedd newydd i gefnogi’r sector. Mae’n cydweithio â gweithwyr addysg broffesiynol ledled Cymru ac yn cefnogi prosesau cymeradwyo a sicrhau ansawdd yr Academi Arweinyddiaeth. Dyhead Ann yn ei rôl yw cynnig cymorth ymarferol i arweinwyr mewn gwaith ieuenctid a lleoliadau ôl-16 drwy ddarparu llwyfan i arweinwyr ieuenctid ymgysylltu â’r Academi Arweinyddiaeth.

Dechreuodd Ann ei gyrfa yn ddiwydiannau cemegol Manceinion, gan weithio mewn labordai dadansoddol. Mae ganddi BA mewn Addysg Anffurfiol o Goleg George Williams YMCA, Llundain ac mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau o fewn y gwasanaeth ieuenctid yng Ngogledd Orllewin Lloegr a De Cymru.

Mae anifeiliaid yn bwysig iawn i Ann, mae ganddi bum asyn, merlyn, ceffyl, cath a chi. Mae’n mynd â’i asynnod ar ymweliadau therapiwtig ag ysbytai, cartrefi nyrsio a hosbisau. Mae Ann hefyd yn cadw ei hun yn brysur yn adnewyddu hen ffermdy sydd heb fyw ynddo ers 60 mlynedd!

Ann Slater

Ein tîm

Gweld y Cyfan
Sue Roberts

Cydymaith Alwmni ac Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd – Ysgolion

Tegwen Ellis

Prif Weithredwr

Nia Miles

Ymgynghorydd Arloesi a Lles