Rosemary Jones OBE

Is-gadeirydd

Mae Rosemary Jones OBE yn ymgynghorydd addysgol gydag 20 mlynedd o brofiad arweinyddiaeth mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Bu’n bennaeth ysgol uwchradd yn Sir y Fflint rhwng 2006 a 2018, ac yn ystod y cyfnod hwnnw barnwyd bod yr ysgol yn ‘rhagorol’ o ran safonau a gallu i wella. Fel ymgynghorydd addysg mae’n cynghori ar arweinyddiaeth ysgolion mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys awdurdodau lleol, consortia rhanbarthol a lefel Llywodraeth Cymru. Dyfarnwyd OBE iddi yn 2017 am ei ‘gwasanaethau i addysg’.

Ar ôl graddio gyda gradd mewn pensaernïaeth o Goleg y Brifysgol, Llundain, hyfforddodd Rosemary fel athro Astudiaethau Amgylcheddol. Fe’i magwyd yn Llundain a symudodd i Ogledd Cymru ym 1984. Mae hi wedi dysgu mewn ysgolion cynradd, canol ac uwchradd yn Llundain a Gogledd Ddwyrain Cymru cyn symud ymlaen i rolau arweinyddiaeth uwch. Mae ganddi radd Meistr mewn addysg o Brifysgol Bangor ac mae ganddi’r Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth.

Dyheadau Rosemary ar gyfer yr Academi Arweinyddiaeth yw i’r sefydliad ddatblygu ei gyrhaeddiad, ymgysylltu ag ystod ehangach o arweinwyr yn y sector addysg a pharhau i gefnogi lles arweinwyr ysgolion.

Mae Rosemary yn angerddol am ddysgu a chreu profiadau cadarnhaol i gynyddu hyder dysgwyr a chodi dyheadau.

Rosemary Jones OBE

Aelodau'r Bwrdd

Gweld y Cyfan
Davina Payne

Mae gan Davina Payne dros 30 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y cyfryngau. Mae ganddi brofiad mewn p…

Dr John Graystone

Mae Dr John Graystone wedi bod gyda’r Academi Arweinyddiaeth ers 2018 ac wedi mwynhau gweld y sefy…

Dr Martin Price

Dr Martin Price yw cyfarwyddwr Consultancy.coop LLP, ymgynghoriaeth reoli ar gyfer elusennau, mentra…