Mike James

Aelod o'r Bwrdd

Mae Mike yn arweinydd ac yn rheolwr pobl brofiadol ac mae wedi gweithio ar draws nifer o wahanol wledydd a diwylliannau. Mae ganddo ddealltwriaeth fanwl o systemau rheoli ansawdd rhyngwladol, technegau archwilio a safonau. Gweithiodd Mike ar gyfer y Lloyds Register Group fel Rheolwr Gyfarwyddwr Lloyds Register Quality Assurance (LRQA), ei fusnes systemau rheoli byd-eang. Roedd e hefyd yn aelod o dîm cyfarwyddwyr gweithredol y grŵp a oedd yn gyfrifol am gyfeiriad a rheolaeth gyffredinol y grŵp asesu gwasanaethau peirianneg ryngwladol a chydymffurfiaeth biliwn o bunnoedd. Yn ystod ei ddeiliadaeth, tyfodd y busnes LRQA o weithrediad cychwynnol yn y DU i fod yn fusnes byd-eang gwerth miliynau o bunnoedd.

Mae Mike wedi gwasanaethu fel Cadeirydd y corff masnach fyd-eang, Independent International Organisation for Certification (IIOC) sy’n cysylltu â rheoleiddwyr, cynrychiolwyr y llywodraeth a chystadleuwyr i gynghori ar sut i lunio polisi ar draws y sector.

Mae Mike yn falch iawn o fod yn rhan o’r Academi Arweinyddiaeth a chreu sefydliad newydd yn llwyddiannus o fewn system addysg Cymru. Hoffai ddefnyddio ei brofiad o arweinyddiaeth sefydliadol ryngwladol i helpu’r Academi Arweinyddiaeth i bontio i’r lefel nesaf o aeddfedrwydd sefydliadol ac i gael ei hystyried yn arweinydd meddwl mewn arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Cafodd Mike ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd ac mae ganddo Radd Baglor mewn Peirianneg a Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes. Mae Mike yn rhannu ei amser rhwng cartrefi yng Nghaerdydd a Sir Benfro. Mae’n mwynhau cerdded, beicio ac mae ganddo randir organig mawr. Ers ymuno â bwrdd yr Academi Arweinyddiaeth mae Mike wedi dychwelyd i Brifysgol Caerdydd ar ôl mwy na 30 mlynedd i gwblhau MSc mewn Polisi Addysg.

Mike James

Aelodau'r Bwrdd

Gweld y Cyfan
Dr John Graystone

Mae Dr John Graystone wedi bod gyda’r Academi Arweinyddiaeth ers 2018 ac wedi mwynhau gweld y sefy…

Dr Martin Price

Dr Martin Price yw cyfarwyddwr Consultancy.coop LLP, ymgynghoriaeth reoli ar gyfer elusennau, mentra…

Dr Sue Davies

Dr Sue Davies yw Cadeirydd bwrdd yr Academi Arweinyddiaeth. Mae Sue wedi bod gyda’r Academi Ar…