Skip to main content
English | Cymraeg

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Ymddeolodd Jayne Woolcock o’i swydd pennaeth yn Ysgol Gynradd Penllergaer yn Abertawe ym mis Tachwedd 2022. Mae gan Jayne brofiad fel Cynghorydd Her, Asesydd CPCP a hi oedd Swyddog Datblygu Cynradd Rhifedd yr awdurdod lleol yn 2018-2020. Mae Jayne hefyd wedi cymryd rhan mewn llawer o brosiectau ysgolion rhyngwladol, gan hebrwng disgyblion i wledydd fel Bangladesh, y Ffindir, Twrci a Sbaen. Ar hyn o bryd mae’n Gynghorydd Gwella Ysgolion i Ddinas a Sir Abertawe. 

Fel Cydymaith, mae Jayne yn mwynhau y cyfle i gymryd rhan mewn seminar, ymgynghori, ymchwilio, a hybu ei ddysgu proffesiynol o’r un anian. Roedd yn rhan o Garfan 4 a ymgymerodd â chomisiwn ar ‘rôl ddangosodd y tîm dysgu o Ysgolion Bro yng Nghymru’.

Rwyf mor ddiolchgar i gael y cyfle i weithio gyda chydweithwyr o wahanol sectorau ledled Cymru. Mae amrywiaeth y profiad wedi rhoi mynediad i mi at rwydwaith cyfoethog sydd wedi herio fy meddwl ac wedi ysbrydoli fy ngweledigaeth ar gyfer arweinyddiaeth addysgol. Mae hefyd yn fraint cynrychiolillais arweinyddiaeth’ o fewn yr Academi Arweinyddiaeth ac ar draws y system addysg.”

Mae Jayne wedi bod yn briod am 36 mlynedd i’w chariad ei phlentyndod ac mae ganddi un mab. Mae hi’n mwynhau treulio amser gyda’i theulu, teithio, darllen, bwyta allan a gwylio Cymru yn chwarae rygbi (ond yn bennaf ar gyfer y cymdeithasu).

Twitter icon@PenllergaerP

Jayne Woolcock

Ffederasiwn y Cymdeithion

Gweld y Cyfan
Gayle Shenton

Ffederasiwn y Cymdeithion

Rhian Milton

Ysgrifenyddiaeth, Ffederasiwn Cysylltiedig

Rebecca Turner

Ffederasiwn y Cymdeithion