English | Cymraeg

Roger Guy

Cydymaith Alwmni

Pennaeth Ysgol Gynradd Gilwern yn y Fenni yw Roger Guy. Mae ganddo brofiad fel Cynghorydd Her ar gyfer y Gwasanaeth Cyflawni Addysg ac fel Arolygydd Cymheiriaid Estyn. Sefydlodd Gymdeithas Ysgolion Cynradd Sir Fynwy ac mae’n llywodraethwr Uned Cyfeirio Disgyblion Sir Fynwy.

Mae Roger yn Gydymaith yn yr ail garfan ac mae wedi cyfrannu at y comisiwn sy’n archwilio’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru. Mae e hefyd wedi hwyluso profiadau dysgu ar gyfer carfan 3 ac wedi cymryd rhan mewn paneli cymeradwyo. Daeth Roger yn Gydymaith am y cyfle i dderbyn datblygiad proffesiynol o’r radd flaenaf gan arbenigwyr blaenllaw.

Mae Roger wedi bod yn briod ers 33 mlynedd ac mae ei wraig, Deb yn bennaeth yng Nghasnewydd. Mae’n chwaraewr brwd ac yn hyfforddwyr yn Glwb Rygbi Brynbuga. Mae gan deulu Roger angerdd dros deithio ac mae wedi archwilio sawl cwr o’r byd drwy hwylio, beicio a cherdded.

 @gilwern_school

Roger Guy

Cymdeithion Alwmni

Gweld y Cyfan
Trefor Jones

Cydymaith Alwmni

Tania Rickard

Cydymaith Alwmni

Sarah Coombes

Cydymaith Alwmni