Kelvin Law

Cydymaith

Pennaeth Ysgol Gynradd Romilly yn y Barri yw Kelvin Law. Mae Kelvin wedi gweithio gyda Chonsortiwm Canolbarth y De (CCD) a Llywodraeth Cymru i greu Her Ganol De Cymru, hyrwyddo gweithio ysgol i ysgol ac ar rôl y system hunan-wella gyda’r Athro Mel Ainscow. Mae Kelvin hefyd wedi bod yn Gadeirydd grŵp Penaethiaid Dirprwyo CCD ers 2017.

Yn ei rôl gyda’r Academi Arweinyddiaeth mae Kelvin wedi cydweithio â’i gyd-Cymdeithion yn yr ail garfan i gyd-ysgrifennu a chyhoeddi’r comisiwn y mae’n gobeithio y bydd yn dylanwadu ar ddulliau cenedlaethol a lleol o ddatblygu’r iaith a’r diwylliant Cymraeg. Mae e hefyd wedi sefydlu cysylltiadau â chydweithwyr rhyngwladol a chymunedau arwain i hyrwyddo a datblygu system addysg Cymru.

Hoffai Kelvin ymgorffori’r Academi Arweinyddiaeth yn wirioneddol fel sefydliad deinamig, blaengar sy’n rhoi llais cryf i arweinwyr ysgolion yng Nghymru i yrru’r agenda addysg yn ei blaen.

Kelvin Law

Cwrdd â Charfan 2

Gweld y Cyfan
Trefor Jones

Cydymaith

Tania Rickard

Cydymaith

Sarah Coombes

Cydymaith