Dr Suzanne Sarjeant

Cydymaith

Pennaeth Ysgol Gynradd Pencoed ym Mhen-y-bont ar Ogwr yw Dr Suzanne Sarjeant. Mae hi wedi gweithio yn y sector addysg ers 28 mlynedd. Roedd hi’n Ddirprwy Bennaeth yn Llundain, yn dysgu yn y gwasanaeth ymgynghorol yng Nghaerdydd ac mae hi hefyd wedi dysgu yn y sector annibynnol.

Mae Suzanne yn angerddol am gefnogi datblygiad arweinwyr addysgol yng Nghymru ac mae ganddi gyfoeth o brofiad fel Anogwr Arweinyddiaeth sy’n cefnogi penaethiaid sydd newydd eu penodi. Mae hi hefyd wedi darparu hyfforddiant Uwch Arweinwyr ar gyfer Consortiwm Canolbarth y De (CCD) ac wedi cydweithio â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru ar brosiectau Teithiau Digidol a Thrafod Addysgeg.

Fel Cydymaith yn yr ail garfan, mae Suzanne wedi cyd-ysgrifennu a dylunio’r comisiwn sy’n archwilio, Beth yw rôl arweinyddiaeth addysgol wrth wireddu’r weledigaeth o Gymru o ddiwylliant bywiog a’r iaith Gymraeg ffyniannus, ac mae hi wedi hwyluso profiadau dysgu ar gyfer Cymdeithion yn y drydedd garfan. Wrth symud ymlaen, hoffai Suzanne barhau i gefnogi datblygiad arweinwyr yng Nghymru ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn cefnogi ymarferwyr i ddatblygu ymchwil yn eu lleoliadau addysgol eu hunain.

www.pencoedprimary.co.uk

@pencoedprimary

Dr Suzanne Sarjeant