Janet Waldron MBE

Cydymaith Alwmni

Arweinydd Ysgol Weithredol Ysgol Calon Cymru yn Llandrindod yw Janet Waldron MBE. Mae ganddi brofiad fel Cynghorydd Her gyda Chyngor Abertawe ac fel Arolygydd Cymheiriaid Estyn.

Fel Cydymaith, mae Janet wedi cyfrannu at amrywiaeth o brosiectau gan gynnwys cyd-ysgrifennu’r comisiwn, Ein Galwad i Weithredu, arwain ar sioeau teithiol y comisiwn a hyfforddi Cymdeithion eraill. Mae’r Academi Arweinyddiaeth wedi cefnogi ei datblygiad personol a’i dysgu proffesiynol mewn ffordd nad oedd yn credu oedd yn bosibl, gan gynnig cyfleoedd i ymgysylltu ag arweinwyr y byd ym maes addysg.

“Mae datblygu fy sgiliau hyfforddi a mentora wedi fy ngalluogi i gefnogi arweinwyr ysgolion ac athrawon yn eu gwaith. Mae’r canlyniadau wedi cael eu gweld yn y ffordd y maent yn tyfu ac maent bellach yn ystyried eu hunain yn greadigol ac yn annibynnol yn eu gwaith a’r ffordd y maent yn gweithio tuag at wella addysgu, dysgu a darpariaeth.”

Brian yw ci Janet, mae’n ffrind a’i chydymaith. Maent yn treulio llawer o amser yn cerdded yng nghefn gwlad leol ac ar hyd y traethau. Hobi diweddaraf Janet yw garddio a thyfu llysiau. Cafodd ei phleidleisio’n bennaeth y flwyddyn yn 2018 a derbyniodd ei MBE am wasanaethau i addysg.

Janet Waldron MBE

Cwrdd â Charfan 1

Gweld y Cyfan
Sue Roberts

Cydymaith Alwmni ac Ymgynghorydd Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd – Ysgolion

Karen Lawrence

Cydymaith Alwmni

Jeremy Griffiths

Cydymaith Alwmni