English | Cymraeg

Christine Jackson

Cydymaith Alwmni

Pennaeth Ysgol Gynradd Glasllwch yng Nghasnewydd yw Christine Jackson. Mae ganddi brofiad fel Arolygydd Cymheiriaid Estyn ac mae’n fentor i benaethiaid newydd eu penodi a phenaethiaid dros dro ar draws yr awdurdod lleol a’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS).

Fel Cydymaith, mae Christine wedi gweithio’n helaeth â’r ddatblygu Cymdeithion newydd. Roedd hi’n rhan o dîm a gyflwynodd brofiadau dysgu proffesiynol i garfan 2 a hefyd wedi cynllunio rhaglen profiad dysgu ar-lein ar gyfer carfan 3 gyda’i chyd-Gydymaith, Clive Williams, nad oedd carfan 3 yn gallu cyfarfod wyneb yn wyneb oherwydd cyfyngiadau’r cyfnod clo yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Cyfranodd at ddigwyddiadau rhyngwladol gyda chydweithwyr yn Addysg yr Alban a’r Ganolfan Arweinyddiaeth Ysgolion, Iwerddon ac wedi cymryd rhan yn banel cymeradwyo’r Academi Arweinyddiaeth. Mae gan Christine ddiddordeb brwd mewn arweinyddiaeth ac mae’n mwynhau’r cyfle i weithio gydag arweinwyr eraill ledled Cymru.

Mae Christine yn mwynhau canu mewn côr a cherdded cŵn ei phlant. Ei sgil cyfrinachol yw ei bod hi’n gallu chwarae unrhyw dôn ar y recordydd heb gerddoriaeth – oddi ar ben ei phen!

Christine Jackson

Cymdeithion Alwmni

Gweld y Cyfan
Trefor Jones

Cydymaith Alwmni

Tania Rickard

Cydymaith Alwmni

Sarah Coombes

Cydymaith Alwmni