English | Cymraeg

Swyddog Gweithredol Marchnata a Chyfryngau Digidol

Mae gan Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru gyfle cyffrous i fyfyriwr graddedig sydd wedi graddio’n ddiweddar ymuno â’r tîm fel Swyddog Gweithredol Marchnata a Chyfryngau Digidol.

Gan weithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Cyfathrebu byddwch yn darparu ar ystod eang o weithgareddau marchnata a chyfathrebu ledled Cymru. Bydd y cynllun graddedigion hwn yn rhoi cyfleoedd i chi gael hyfforddiant lefel uchel a chefnogaeth i ddatblygu eich sgiliau.

Swyddog Gweithredol Marchnata a Chyfryngau Digidol

Iaith Gymraeg yn hanfodol.

Dyddiad cau 03 Mai

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Yn ôl