Gwers Rhif 1: Sylweddoli bod y sefyllfa yn ddifrifol ac yn parhau i fod.

Gwers Rhif 2: Cadwch at yr hyn rydych chi’n gyfarwydd.

Gwers Rhif 3: Peidiwch ag anghofio eich egwyddorion allweddol addysgeg.

Gwers Rhif 4: Peidiwch â chymryd yn ganiataol! Cynllunio, cynllunio a chynllunio eto

Gwers Rhif 5: Cadwch hi’n Syml

Gwers Rhif 6: Rhannwch wybodaeth gyda rieni

Gwers Rhif 7: Cadwch drefn arferol a chynnal cymaint o ‘normalrwydd’ â phosib

Gwers Rhif 8: Cefnogwch eich hathrawon gydag hyfforddiant ac unrhyw beth arall sydd ei angen      arnyn nhw – ar-lein ac oddi ar-lein!

Gwers Rhif 9; Gwnewch yn siŵr bod gennych chi rywfaint o brotocolau ar-lein a rheolau ar gyfer negeseuon ac e-byst.

Gwers Rhif 10: Gofalwch am eich lles eich hun ac eraill!

Ar hyn o bryd mae Andrea yn Is-Bennaeth Ysgol Ganol Jiahui Oak ac yn Bennaeth Academaidd yn Ysgol Frenhinol Dalian, Ysgol Uwchradd gysylltiedig y Campws. Darllenwch ei blog llawn yma