Skip to main content
English | Cymraeg

Lleisiau o’r Maes: Jen Davies

Jen Davies, Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd

 

Cyflwynir y cyflwyniad hwn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Jen Davies yn athrawes cyfnod cynradd ac yn arweinydd canol yn sector cyfrwng Cymraeg Pen-y-bont ar Ogwr. Mae wedi gweithio yn ei swydd sylweddol yn Ysgol Gynradd Gymraeg Calon y Cymoedd ers 2008 o dan dri phennaeth ac wedi cefnogi’r ysgol fel rhan o’r tîm arwain hŷn ers 2015. Yn dilyn secondiad blynyddol yn dysgu mewn ysgol gynradd yn Melbourne, Awstralia, mae Jen, wedi gweithio fel Dirprwy Bennaeth ar secondiad yn Ysgol Gynradd Tynyrheol lle enillodd brofiad gwerthfawr wrth ddylunio’r cwricwlwm ac mae wedi datblygu angerdd am ddysgu am addysgeg lwyddiannus a rhannu addysgeg lwyddiannus a dealltwriaeth o’r wyddoniaeth o ddysgu. Mae ei gwaith dylunio cwricwlwm yn Tynyrheol wedi cefnogi ysgolion eraill yn eu cenhadaeth I ddarparu’r cyfleoedd gorau i’w dysgwyr a chefnogaeth i’w hymarferwyr. Yn ddiweddar mae wedi ei phenodi’n Ddirprwy Brifathro Ysgol Gynradd Llanfair ym Mro Morgannwg lle mae’n edrych ymlaen at barhau â’i gwaith mewn rôl uwch arweinydd parhaol.

Rhan o gynhadledd Arwain o’r Canol: Arweinwyr Canol Yng Nghymru yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru ar 30 Mawrth 2023.