Wedi’i gynllunio i alluogi dulliau arloesol o ddysgu ac addysgeg