English | Cymraeg

Datgloi’r Cwricwlwm: Yr Athro Mark Priestley

Mae cyfres weminar Datgloi’r Cwricwlwm yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru yn rhaglen ddysgu broffesiynol sy’n archwilio Arweinyddiaeth yng Nghymru a’i chyd-destun addysgol. Mae pob gweminar yn cael ei harwain gan siaradwr gwadd nodedig.

Mae’r recordiadau gweminar hyn wedi’u cynllunio ar gyfer arweinwyr mewn rolau arwain uwch yn ysgolion, y sector ieuenctid a cholegau addysg bellach a’u nod yw eu cefnogi yn eu rolau fel arweinwyr systemau. Wedi’i recordio a’i gyflwyno’n ddigidol drwy’r platform Zoom.

Mae’r bennod hon yn cynnwys yr Athro Mark Priestley. Mae Mark Priestley yn Athro Addysg ym Mhrifysgol Stirling. Mae ei ddiddordebau ymchwil yng nghwricwlwm yr ysgol – theori, polisi ac ymarfer – ac yn enwedig y prosesau o wneud cwricwlwm ar draws gwahanol haenau o systemau addysg.