Yn ystod yr wythnos hon, gwelwyd lansiad y Rhaglen ar gyfer Penaethiad Newydd a Phenaethiaid mewn Gofal, rhaglen a ddatblygwyd ar y cyd rhwng y Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Bangor a’r Awdurdodau Lleol.

Hon yw’r rhaglen gyntaf i fodloni meini prawf cymeradwyo yr Academi. Byddwn yn gweithio yn agos gyda’r bartneriaeth i sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau i gyrraedd safonau uchel yr Academi ac yn cwrdd ag anghenion arweinwyr addysgol yng Nghymru. Rydym yn hyderus y bydd y rhaglen newydd hon yn cynnig ysbrydoliaeth i genhedlaeth newydd o benaethiaid sydd yn chwarae rôl mor greiddiol yn arwain y dysgu ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc.

Mae’r AGGA yn edrych ymlaen at weld amrediad cynyddol o ddarpariaeth wedi ei gymeradwyo fydd ar gael i arweinwyr ar bob lefel ar draws Cymru. Y cam nesaf ar y daith hon yw ein galwad gyfredol ar gyfer cymeradwyo sydd yn ymestyn i gynnwys darpariaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol.