COVID-19

Oherwydd y sefyllfa Coronafirws, mae staff yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn gweithredu o adref. Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod pryderus iawn ac rydym am barhau i gefnogi ein harweinwyr yn y ffordd orau bosib.

Os oes angen cyngor arnoch neu os hoffech siarad â rhywun, cysylltwch â ni trwy ein e-bost post@agaa.cymru neu dros y ffôn 07784 237121

Amdanom Ni

Rydym yn sefydliad annibynnol bychan a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiadau a wnaed yng nghynllun gweithredu’r llywodraeth “Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl”. Bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn rhan hanfodol o’r dirwedd addysg.

Ein cenhadaeth yw “Ysbrydoli Arweinwyr: Cyfoethogi Bywydau” gyda’r nod o sicrhau eglurder a chydlyniad i arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru. Drwy ein gwaith, byddwn yn sicrhau bod ymarferwyr yn gallu ymgysylltu gyda’r dysgu proffesiynol mwyaf perthnasol, ystyrlon ac ysbrydoledig. Yr her a osodwyd i ni gan yr OECD, Estyn a’r proffesiwn oedd sicrhau dull system gyfan tuag at arweinyddiaeth, a’i wneud yn brif gymhelliant i ddiwygio addysg.

Rydym wedi ymrwymo i ddwy egwyddor sef:

  • tegwch mynediad at ddarpariaeth, a
  • darpariaeth sydd o’r ansawdd gorau.

Rydym yn canolbwyntio ar alluogi arwain dysgu. Byddwn yn gwneud hyn drwy ymgorffori ein gwerthoedd ym mhopeth a wnawn.

Ein Gweledigaeth

Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (Academi Arweinyddiaeth) yn ymroddedig i sicrhau bod Cymru’n lle gwych i fod yn arweinydd addysg.Mwy o Wybodaeth »

Cymeradwyo

Pwrpas cymeradwyo yw sicrhau bod modd adnabod y ddarpariaeth datblygu arweinyddiaeth fwyaf effeithiol sydd ar gael ar hyn o bryd.Mwy o Wybodaeth »

Cymdeithion

Mae ein Cymdeithion yn chwarae rhan fawr a dylanwadol yn natblygiad yr Academi Arweinyddiaeth.

Mwy o Wybodaeth »

Ein Galwad i Weithredu

Sut gall arweinwyr alluogi cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel sy’n gwella lles a chyflawni deilliannau gwell i bawb?

Dilynwch ni ar Drydar

📢Speaker Announcement!

Free webinar

Prof. Mick Waters will be speaking at our #LeadershipUnlocked Webinar Series on 26 November. Exploring leadership in Wales & its educational context

Designed for school, FE & youth leaders in Wales

Book now http://ow.ly/HHCi50BQdNZ

📢Cyhoeddiad Siaradwr!

Weminar am ddim

Yr Athro Mick Waters yn siarad fel rhan o’n Cyfres Weminar #DatgloiArweinyddiaeth. Yn archwilio arweinyddiaeth yng Nghymru a'i chyd-destun addysgol

Ar gyfer arweinwyr ysgolion, addysg bellach ac ieuenctid

Cadw lle http://ow.ly/OhMh50BQQ65

Jennifer Burns is Head Teacher of Westhill Primary in Aberdeenshire

Join her on 11 Nov 4:30pm for an #InternationalBlether with colleagues from Ireland & Wales

Free booking required http://ow.ly/9M6t50BSnpS

#TriNationsLeadership @cslireland @EducationScot #LeadershipAcademy

Pennaeth Ysgol Gynradd Westhill yn Aberdeen yw Jennifer Burns

Ymunwch â hi ar 11 Tach 4:30pm am #BletherRhyngwladol gyda chydweithwyr o Iwerddon a Chymru

Am ddim, cadwch lle http://ow.ly/8dLZ50BSnZX

@cslireland @EducationScot #ArweinyddiaethTairCenedl
#AcademiArweinyddiaeth

Myfyrio, ailwefru...... a chofiwch eich bod yn Bennaeth newydd!

Pennaeth Coleg Malvern yn Chengdu yw Andreas Mai Saes, mae'n rhannu ei phrofiadau o fod yn bennaeth newydd yng nghanol pandemig byd-eang.

Darllenwch y blog -http://ow.ly/5w9Z50BZxp8

#AcademiArweinyddiaeth

Reflect, recharge………and remember you’re a new Head!

Andreas May Saes, Head of Malvern College in Chengdu shares her experiences of being a new head in the middle of a global pandemic.

Read the blog now -http://ow.ly/bTWM50C0yPb

#LeadershipAcademy

Load More...