Skip to main content
English | Cymraeg
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Dyddiad ac Amser

27 Mai – 1 Mehefin 2024

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

27 Mai – 1 Mehefin 2024

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Maes yr Eisteddfod, Meifod, Powys SY22 6HT

Stondin: 78-81

Bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn mynychu Eisteddfod yr Urdd Maldwyn o 27 Mai – 1 Mehefin 2024. Byddwn yn rhannu stondin gydag Estyn a Chymwysterau Cymru. Byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos, cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth.

Dewch i ymweld â’n stondin yn ystod yr wythnos.