Arweinyddiaeth Strategol Addysgeg

Arweinyddiaeth Strategol Addysgeg

Dyddiad ac Amser

6 Ebrill I 18 Mai I 22 Mehefin I 6 Gorffennaf 2pm

Arweinyddiaeth Strategol Addysgeg

6 Ebrill I 18 Mai I 22 Mehefin I 6 Gorffennaf 2pm

Mae’r adnodd Trafod Addysgeg ar gyfer Arweinwyr wedi’i ddatblygu i gefnogi deialog broffesiynol ac adfyfyrio ar addysgeg ac arfer.

Yn y cam cyntaf hwn mae’r adnodd wedi’i gynllunio i gefnogi sgyrsiau mewn perthynas â datblygu gweledigaeth a’r pedwar diben; yr egwyddorion addysgegol a dilyniant; a dysgu proffesiynol.

Ymunwch â digwyddiadau Arweinyddiaeth Strategol Addysgeg a chlywed gan arweinwyr ysgol sydd wedi defnyddio’r adnodd. Byddant yn amlinellu ac yn rhannu eu profiad o’r adnodd a sut mae wedi dylanwadu ar eu ffordd o feddwl. Bydd y cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod gyda chydweithwyr yn ystod y digwyddiad.

Cyfres o ddigwyddiadau ar y cyd ag ysgolion, y Consortia Rhanbarthol, yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a Llywodraeth Cymru.

Agored i bawb, am ddim, rhaid cadw lle