‘Disgleirio golau'… arwain ac ymgysylltu ag ymholiad ymarferwyr ar gyfer dysgu proffesiynol

‘Disgleirio golau’… arwain ac ymgysylltu ag ymholiad ymarferwyr ar gyfer dysgu proffesiynol

Dydd Iau 23 Mehefin 4-5:30pm

Dydd Llun 27 Mehefin 8-9:30pm

‘Disgleirio golau’… arwain ac ymgysylltu ag ymholiad ymarferwyr ar gyfer dysgu proffesiynol

Dydd Iau 23 Mehefin 4-5:30pm I Dydd Llun 27 Mehefin 8-9:30pm

Archwiliwch werth ystyried a gweithio gydag ymchwil yn feirniadol, ymholiad ymarferwyr a defnyddio arbenigedd allanol i gefnogi dysgu proffesiynol. Ymunwch ag arweinwyr, ymarferwyr ac academyddion wrth iddynt rannu eu profiadau o gydweithio i arwain, cefnogi a/neu ymgymryd ag ymholiad.

Mae’r sesiynau hyn yn trafod y ffyrdd y mae gan ymholiad gan ymarferwyr y potensial i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ymarfer a phrofiad y dysgwr – os oes gennych chi’r gofod, cefnogaeth a chymhelliant i ‘ddisgleirio’r golau’!

Siaradwyr yn cynnwys:

  • Alexandra Morgan a Emmajane Milton, Prifysgol Caerdydd
  • Vicky Burgin, Ysgol Gynradd Lakeside, Caerdydd
  • Wil Howlett a Lisa Mullane, Ysgol Gynradd Heol Albany, Caerdydd

Mae’r gwaith hwn yn gysylltiedig ag adnodd Arwain Dysgu Proffesiynol yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol.

Am ddim, ar agor i bawb. Rhaid cadw lle, cofrestrwch ar gyfer un sesiwn ac anfonir y ddolen cyn y digwyddiad.

Digwyddiad partneriaeth rhwng IPDA Cymru a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.