English | Cymraeg
Grŵp Cynghori Gweinidogol

Grŵp Cynghori Gweinidogol

Dyddiad cau Dydd Mercher 1 Mawrth 2023.

Grŵp Cynghori Gweinidogol

Mae Llywodraeth Cymru a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn ceisio mynegiant o ddiddordeb gan benaethiaid o bob rhan o Gymru i ymuno â thri Grŵp Cynghori Gweinidogol – ysgolion Cynradd, Uwchradd ac Ysgolion Pob Oed.

Rydym yn chwilio am amrywiaeth o benaethiaid i gyfrannu at y sesiynau gydag uchafswm o 12 aelod ym mhob grŵp cynghori. Mae eich barn ac ymgysylltu yn y grwpiau cynghori yn hanfodol i lywio polisïau a blaenoriaethau gweinidogol a bydd yn helpu i wneud gwahaniaeth ymarferol i arweinwyr ledled Cymru.

Bydd y grwpiau yn cwrdd am 2 awr bob mis ar-lein. Ond bydd y cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal wyneb yn wyneb ar ddydd Mawrth 21 Mawrth, lleoliad i’w gadarnhau.

E-bostiwch post@agaa.cymru am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno mynegiad o ddiddordeb. Bydd detholiad yn seiliedig ar geisio sicrhau grŵp cynrychiadol o benaethiaid o’r sector addysg yng Nghymru.

Dyddiad cau Dydd Mercher 1 Mawrth 2023.