English | Cymraeg
Uwch Arweinwyr yn Arwain Ymgysylltiad Teuluol a Chymunedol

Uwch Arweinwyr yn Arwain Ymgysylltiad Teuluol a Chymunedol

Dyddiadau ac Amseroedd:

8 Chwefror 10-11:30am

7 Mawrth 10-11:30am

16 Mawrth 1-2:30pm

23 Mawrth 1-2:30pm

Uwch Arweinwyr yn Arwain Ymgysylltiad Teuluol a Chymunedol

8 Chwefror 10-11:30am, 7 Mawrth 10-11:30am, 16 Mawrth 1-2:30pm, 23 Mawrth 1-2:30pm

Ymunwch â Sue Davies o’r Sefydliad ar gyfer Ymgysylltu â’r Gymuned (FCE) i drafod ac archwilio arweinyddiaeth addysgol ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned. Bydd Sue yn cynnal sesiynau i gefnogi a datblygu arweinwyr yn y maes hwn.

Am ddim, rhaid archebu lle

Nifer cyfyngedig o leoedd, gwnewch bob ymdrech i fynychu’r sesiynau hyn. Rhowch wybod i ni os na allwch fynychu bellach drwy e-bostio post@agaa.cymru.