Arwain Cwricwlwm i Gymru

Arwain Cwricwlwm i Gymru

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 9:30-11:30am

Arwain Cwricwlwm i Gymru

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 9:30-11:30am

Mae Arwain Cwricwlwm i Gymru yn ofod i fyfyrio ac yn hwyluso sgyrsiau gydag arweinwyr ledled Cymru. Clywch gan ysgolion a chydweithwyr wrth iddynt rannu eu taith cwricwlwm a dysgu mwy gan Lywodraeth Cymru ar Arwain Asesu a Dilyniant yn y cwricwlwm newydd.

Wedi’i gynllunio ar gyfer penaethiaid ac uwch arweinwyr.  Am ddim, rhaid cadw lle