English | Cymraeg
Datgloi Arweinyddiaeth: Dr Simon Breakspear

Datgloi Arweinyddiaeth: Dr Simon Breakspear

 

Dyddiad ac Amser

Dydd Mawrth 11 Hydref 9:30-10:30am

Datgloi Arweinyddiaeth: Dr Simon Breakspear

Ymunwch â ni ar gyfer gweminar newydd Datgloi Arweinyddiaeth gyda Dr Simon Breakspear. Mae Dr Breakspear yn Ymchwilydd, Gynghorydd ac yn Siaradwr ar Arweinyddiaeth Addysgol, Polisi a Newid. Mae hefyd yn Uwch Ddarlithydd Cynorthwyol yn Ysgol Addysg Prifysgol De Cymru Newydd.

Bydd gweminar Dr Breakspear yn canolbwyntio ar Adnewyddu Ôl-Argyfwng. Mae COVID-19 wedi achosi i ni ailfeddwl dysgu, addysgu ac arweinyddiaeth. Rydym wedi cael cyfle ar y cyd i ail-edrych ar lawer o bethau a oedd ar awto-beilot yn yn ein lleoliadau addysgol. Eto i gyd, yn ein blinder mae tuedd naturiol i fynd yn ôl at ein diffygion ac ail-osod yr hyn yr oeddem ni’n arfer ei alw’n ‘normal.’ Rhaid i ni wneud y mwyaf o’r cyfle prin hwn i geisio adnewyddu ein timau a’n diwylliannau sefydliadol yn fwriadol. Gyda’n gilydd, mae angen inni naddu gofod ac amser i wneud synnwyr o’r hyn rydym wedi bod drwyddo, cyfosod y gwersi a ddysgwyd, a symud ymlaen gyda’n gilydd.

Mae’r gweminar hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini mewn rolau arweinyddiaeth uwch o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a’r sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) a’i nod yw eu cefnogi yn eu rolau fel arweinwyr systemau.

Am ddim, rhaid cadw lle