Datgloi Arweinyddiaeth

Datgloi Arweinyddiaeth

 

Dyddiad ac Amser

4, 11, 18 Tachwedd 2021
9:30am – 11:30am

Datgloi Arweinyddiaeth

4, 11, 18 Tachwedd 2021 9:30am – 11:30am

Ymunwch â ni ar gyfer cyfres weminar nesaf Datgloi Arweinyddiaeth yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru. Bydd y gweithgaredd ddysgu broffesiynol hon yn archwilio arweinyddiaeth yng Nghymru a’i chyd-destun addysgol. Bydd pob gweminar yn cael ei harwain gan siaradwr gwadd nodedig gan gynnwys: Yr Athro Alma Harris PhD, FAcSS, FLSW, FRSA (Dirprwy Bennaeth Ysgol, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Addysgu Ôl-raddedig, Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe), Dr Paul Thomas (Cyd-gyfarwyddwr / Sylfaenydd. DNA Definitive) a’r Athro Emeritws David Hopkins (Cadeirydd Arweinyddiaeth Addysgol yn Brifysgol Bolton ac Athro Emeritws yn y Sefydliad Addysg, Coleg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Nottingham).

Mae’r gweminarau wedi’u cynllunio ar gyfer arweinwyr mewn rolau arwain uwch o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a cholegau addysg bellach a’u nod yw eu cefnogi yn eu rolau fel arweinwyr system.

Wedi’i ddarparu’n ddigidol drwy lwyfan ar-lein Zoom bydd y gyfres hon o weminarau yn darparu dysgu proffesiynol ysbrydoledig o ansawdd uchel, sy’n ddiddorol, yn ysgogol, yn gydweithredol, yn gynhwysol ac yn gyfiawn i bawb. Bydd pob gweminar yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a thechnegau dysgu, er enghraifft ystafelloedd trafod, holi ac ateb a mynediad i ddeunyddiau darllen ac adnoddau ychwanegol.

Siaradwyr:

Dydd Iau 4 Tachwedd 9:30am-11:30am – Yr Athro Alma Harris: Arweinyddiaeth System – Pŵer a Photensial Arweinyddiaeth o Fewn, Rhwng ac Ar Draws y System

Dydd Iau 11 Tachwedd 9:30am-11:30am – Dr Paul Thomas

Dydd Iau 18 Tachwedd 9:30am-11:30am – Yr Athro Emeritws David Hopkins: Arweinyddiaeth ar gyfer Dysgu Pwerus

Cofrestru yn hanfodol – 1 lle cyfranogwr ar gael i bob sefydliad 

Cadwch le nawr