English | Cymraeg
Blether Rhyngwladol: Arwain Ymholiad a Dysgu Proffesiynol mewn Ysgolion

Blether Rhyngwladol: Arwain Ymholiad a Dysgu Proffesiynol mewn Ysgolion

Dyddiad ac Amser

29 Medi 4:15-5:15pm

Blether Rhyngwladol: Arwain Ymholiad a Dysgu Proffesiynol mewn Ysgolion

Dydd Iau 29 Medi 4:15-5:15pm

Caiff arfer proffesiynol ei lywio gan ymchwil ac mae ymholi proffesiynol yn arf defnyddiol i addysgwyr ac arweinwyr. Gall y cyfuniad o ymchwil a gwaith ymarfer dyddiol sy’n seiliedig ar ymholi gan addysgwyr ychwanegu’n sylweddol at ddatblygiad diwylliant dysgu proffesiynol. Mae diwylliant o’r fath yn defnyddio tystiolaeth i lywio cynllunio ac yn ymgorffori dysgu mewn arferion addysg.

Ymunwch â’n Blether Rhyngwladol a chlywed gan chwe arweinydd o bob rhan o Iwerddon, yr Alban a Chymru wrth iddynt rannu eu syniadau a’u profiadau o ddefnyddio ymchwil ac ymholi i lywio eu hymarfer a’u dysgu proffesiynol. Mae’r digwyddiad Blether Rhyngwladol hwn ar  agor i holl addysgwyr ac arweinwyr y tair gwlad.

Cydweithrediad Tair Gwlad rhwng y Ganolfan Arweinyddiaeth Ysgolion, Iwerddon, Addysg yr Alban a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Am ddim, rhaid cadw lle