English | Cymraeg
Archwilio Arweinyddiaeth System

Archwilio Arweinyddiaeth System

Dyddiad ac Amser

6 Mehefin 4-5:30pm

Archwilio Arweinyddiaeth System

6 Mehefin 4-5:30pm

Bydd yr uwchgynhadledd hon ar arweinyddiaeth systemau ar draws y tair gwlad, Cymru, yr Alban ac Iwerddon, yn cynnwys yr Athro Alma Harris, Athro yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, sy’n enwog am ei hysgrifennu a’i hymchwil ar arweinyddiaeth ysgolion. Bydd y digwyddiad yn archwilio dealltwriaeth a rennir o arweinyddiaeth systemau ar draws y tair gwlad ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a chydweithio. Bydd yn archwilio arweinyddiaeth system effeithiol a’i photensial i ysgogi gwelliant mewn ysgolion, llunio polisïau a gweithredu, a datblygu capasiti arweinyddiaeth ymhellach.

Cydweithrediad y Tair Gwlad rhwng Canolfan Arweinyddiaeth Ysgolion, Iwerddon, Addysg yr Alban a’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru.

Tri Nations Logos