Cymeradwyaeth

Cymeradwyaeth

Cymeradwyaeth

Un o’n dibenion craidd yw cyfrannu at ddatblygu arweinwyr presennol a darpar arweinwyr ar draws y system addysg yng Nghymru. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddarparu cydlyniad a sicrhau ansawdd ar gyfer yr ystod o gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth addysgol sydd ar gael.

Rydym yn annog pob darparwr sy’n datblygu ac yn darparu cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth i gyflwyno eu darpariaeth i’w gymeradwyo. Mae’r broses gymeradwyo yn cynnwys meini prawf uchelgeisiol a bennir yn glir yng nghyd-destun polisi Cymru, ac sy’n hyrwyddo mynediad cyfartal i bob arweinydd.

Mae’r alwad agored hon ar gyfer datblygu arweinyddiaeth yn ystod unrhyw gam gyrfa, er enghraifft arweinwyr canol, uwch arweinwyr a phenaethiaid profiadol mewn Ysgolion, Ôl-16 a Gwaith Ieuenctid. Gall hefyd gynnwys unrhyw agwedd ar ddatblygu arweinyddiaeth fel lles, Dylunio Cwricwlwm, ADY, ymholi a hyfforddi.

Felly, os oes gennych ddarpariaeth bresennol sy’n dangos ei bod yn effeithiol, dewch ag ef ymlaen i’w chymeradwyo.

Darganfyddwch fwy a lawrlwythwch ein Llyfryn Canllaw a’r Ffurflen Gais