Cymeradwyaeth

Cymeradwyaeth

Dyddiad cau

Dydd Gwener 18 Chwefror 2022

Cymeradwyaeth

Mae ein galwad gyfredol am gymeradwyaeth ar agor ac yn cau ar ddydd Gwener 18 Chwefror 2022.

Un o’n dibenion craidd yw cyfrannu at ddatblygu arweinwyr presennol a darpar arweinwyr ar draws y system addysg yng Nghymru. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddarparu cydlyniad a sicrhau ansawdd ar gyfer yr ystod o gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth addysgol sydd ar gael.

Rydym yn annog pob darparwr sy’n datblygu ac yn darparu cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth i gyflwyno eu darpariaeth i’w gymeradwyo. Mae’r broses gymeradwyo yn cynnwys meini prawf uchelgeisiol a bennir yn glir yng nghyd-destun polisi Cymru, ac sy’n hyrwyddo mynediad cyfartal i bob arweinydd.

Mae’r alwad agored hon ar gyfer datblygu arweinyddiaeth yn ystod unrhyw gam gyrfa, er enghraifft arweinwyr canol, uwch arweinwyr a phenaethiaid profiadol mewn Ysgolion, Ôl-16 a Gwaith Ieuenctid. Gall hefyd gynnwys unrhyw agwedd ar ddatblygu arweinyddiaeth fel lles, Dylunio Cwricwlwm, ADY, ymholi a hyfforddi.

Felly, os oes gennych ddarpariaeth bresennol sy’n dangos ei bod yn effeithiol, dewch ag ef ymlaen i’w chymeradwyo.

Darganfyddwch fwy a lawrlwythwch ein Llyfryn Canllaw a’r Ffurflen Gais