English | Cymraeg
Cynhadledd Arweinyddiaeth Genedlaethol Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth 2023

Cynhadledd Arweinyddiaeth Genedlaethol Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth 2023 – DARPL

Dyddiad ac Amser:

Dydd Mercher 8 Mehefin 2023 10:00-15:30

Canolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd CF14 3NY

Cynhadledd Arweinyddiaeth Genedlaethol Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth 2023 – DARPL

Dydd Mercher 8 Mehefin 2023 10:00-15:30

Canolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd CF14 3NY

Mae DARPL yn dwyn ynghyd arweinwyr o bob cwr o’r sectorau addysg a’r blynyddoedd cynnar yn ei ‘Gynhadledd Arweinyddiaeth Genedlaethol Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth 2023’.

Caiff y digwyddiad yma ei gynnal gan DARPL mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, CGA, yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru, y Black Leadership Group, a’r consortia rhanbarthol. Nod y digwyddiad hwn, sef y gynhadledd gyntaf o’i math yng Nghymru, yw dwyn arweinwyr ynghyd o bob cwr o’r sectorau addysg a’r blynyddoedd cynnar i ddysgu mwy am waith DARPL, ei sefydliadau partner, a darparu adborth pwysig a fydd yn helpu i lywio gweithgarwch a datblygiad arweinyddiaeth amrywiaeth a gwrth-hiliaeth.

Cliciwch yma i ddysgu mwy a chofrestru i fynychu.

DARPL Diversity and Anti-Racist Professional Learning National Leadership Conference 2023