English | Cymraeg
Datgloi'r Cwricwlwm

Datgloi’r Cwricwlwm

Dydd Iau 17 Tachwedd
Dydd Iau 24 Tachwedd
Dydd Iau 1 Rhagfyr

9:30-11:30am

Datgloi’r Cwricwlwm

Datgloi’r Cwricwlwm yw ein cyfres gweminarau newydd, sy’n ysgogi meddwl a thrafodaeth ar arweinyddiaeth strategol datblygiad y Cwricwlwm i Gymru. Bydd y digwyddiadau dysgu proffesiynol hyn yn archwilio arweinyddiaeth a datblygiad y cwricwlwm yng Nghymru ac yn rhyngwladol a’u nod yw cefnogi arweinwyr ar eu taith gwricwlaidd. Bydd pob gweminar yn cael ei arwain gan siaradwr gwadd nodedig gan gynnwys:

  • Dydd Iau 17 Tachwedd 9:30-11:30am: Yr Athro Graham Donaldson
  • Dydd Iau 24 Tachwedd 9:30-11:30am: Yr Athro Ken Muir
  • Dydd Iau 1 Rhagfyr 9:30-11:30am: Yr Athro Mark Priestley

Mae’r gweminarau wedi’u cynllunio ar gyfer arweinwyr mewn rolau arweinyddiaeth uwch o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a’r sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol a’u nod yw eu cefnogi yn eu rolau fel arweinwyr system.

Wedi’i ddarparu’n ddigidol ar Zoom, bydd y gyfres o weminarau yn darparu dysgu proffesiynol ysbrydoledig o ansawdd uchel, sy’n ddiddorol, yn ysgogol, yn gydweithredol, yn gynhwysol ac yn gyfiawn i bawb. Bydd pob gweminar yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a thechnegau dysgu, er enghraifft ystafelloedd trafod, holi ac ateb a mynediad i ddeunyddiau darllen ac adnoddau ychwanegol.

Am ddim, cofrestru yn hanfodol