English | Cymraeg
Pen-i-Ben Cwricwlwm

Pen-i-Ben Cwricwlwm

Dyddiadau ac Amseroedd:


25 Ionawr
1 a 8 Chwefror
15 a 29 Mawrth
11am

Pen-i-Ben Cwricwlwm

Ymunwch â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru ar-lein yn wythnosol ar gyfer ein gofod cyfarfod galw heibio ‘Pen-i-Ben Cwricwlwm’. Archwiliwch, trafodwch a rhannwch eich profiadau o arwain newid cwricwlwm trwy themâu fel arwain gwaith clwstwr, dilyniant a lles.

Cyfarfod ag uwch arweinwyr eraill mewn grwpiau bach cyfrinachol, bob dydd Mercher am 11am am 45 munud.

Bydd negeseuon allweddol dienw yn cael eu rhannu â Llywodraeth Cymru er mwyn llywio datblygiadau yn y dyfodol. Am y ddolen, cysylltwch â Nia Miles ar nia.miles@agaa.cymru.

Themau:

  • 25 Ionawr – Arwain Cyd-destunau Rhyngwladol
  • 1 Chwefror – Arwain ACRh
  • 8 Chwefror – Arwain Darllen a Llafaredd
  • 15 Mawrth – Arwain Hawliau Dynol
  • 29 Mawrth – Arwain Gwaith Lleol a Chenedlaethol