English | Cymraeg
Pen-i-Ben Cwricwlwm

Pen-i-Ben Cwricwlwm

Dyddiadau ac Amseroedd:
9, 16, 23, 30 Tachwedd
7, 14 Rhagfyr
11am

Pen-i-Ben Cwricwlwm

Ymunwch â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru ar-lein yn wythnosol ar gyfer ein gofod cyfarfod galw heibio ‘Pen-i-Ben Cwricwlwm’. Archwiliwch, trafodwch a rhannwch eich profiadau o arwain newid cwricwlwm trwy themâu fel arwain gwaith clwstwr, dilyniant a lles.

Cyfarfod ag uwch arweinwyr eraill mewn grwpiau bach cyfrinachol, bob dydd Mercher am 11am am 45 munud.

Bydd negeseuon allweddol dienw yn cael eu rhannu â Llywodraeth Cymru er mwyn llywio datblygiadau yn y dyfodol. Am y ddolen, cysylltwch â Nia Miles ar nia.miles@agaa.cymru.

Themau:

  • 23 Tachwedd – Arwain continwwm dysgu
  • 30 Tachwedd – Arwain amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant
  • 7 Rhagfyr – Arwain dilyniant ac asesu
  • 14 Rhagfyr – Arwain pontio
  • 18 Ionawr – TBC
  • 25 Ionawr – TBC