English | Cymraeg
Datgloi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Datgloi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

 

Dyddiad ac Amser

9 Chwefror 9:30-11:30am

Datgloi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Datgloi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yw ein cyfres weminar newydd, sy’n ysgogi meddwl a thrafod ar arweinyddiaeth strategol a gweithredu diwygiad ADY yng Nghymru. Wedi’u hysbrydoli gan ein gweminarau poblogaidd Datgloi Arweinyddiaeth, bydd y digwyddiadau dysgu proffesiynol hyn yn archwilio arweinyddiaeth a newidiadau i ddarpariaeth ADY yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Ei nod yw cefnogi arweinwyr ar eu taith ADY. Bydd pob gweminar yn cael ei harwain gan siaradwr gwadd nodedig.

Bydd y gweminar cyntaf ar ddydd Iau 9 Chwefror 9:30-11:30am yn cynnwys Sam Garner. Mae Sam yn Ymgynghorydd Iechyd Meddwl a Chynhwysiant o fri. Mae hi wedi bod yn SENCo ac mae ganddi gyfoeth o brofiad a chymwysterau o gwmpas iechyd meddwl a niwroamrywiaeth. Mae hi’n adnabyddus am ei hiwmor a’i ‘dweud fel mae’ ymdrin ag iechyd meddwl, mae Sam wedi cael ei llyfr Mental Health in Education a gyhoeddwyd gan Routledge, ac mae’n ysgrifennu’n rheolaidd ar gyfer sawl cyhoeddiad gyda mwy o lyfrau ar y gweill i’w cyhoeddi.

Bydd cyflwyniad Sam yn archwilio:

  • pwrpas pam rydyn ni’n gwneud yr hyn rydyn ni’n ei wneud
  • sut mae niwroamrywiaeth a chynhwysiant yn cael ei gofleidio’n fyd-eang
  • pam mae cynhwysiant yn daith ac nid cyrchfan
  • datblygu ein meddylfryd twf ein hunain.

Mae’r gweminarau wedi’u cynllunio ar gyfer y rhai mewn rolau uwch arweinyddiaeth o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a’r sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol a’u nod yw eu cefnogi yn eu rolau fel arweinwyr system.

Wedi’i chyflwyno’n ddigidol drwy Zoom mae’r gyfres hon ar y we yn darparu dysgu proffesiynol o ansawdd uchel ac ysbrydoledig, sy’n ymgysylltu, ysgogol, cydweithredol, cynhwysol a chyfartal i bawb. Bydd pob gweminar yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a thechnegau dysgu er enghraifft ystafelloedd trafod, sesiwn cwestiyn ac ateb, mynediad at ddeunyddiau darllen ac adnoddau ychwanegol.

Am ddim, cofrestru’n hanfodol