English | Cymraeg
Pen-i-ben ADY

Pen-i-ben ADY

Dyddiadau ac Amseroedd:

6 Mehefin 1pm a 20 Mehefin 1pm

13 Gorffennaf 11am

Pen-i-ben ADY

Ymunwch â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru ar gyfer ein gofod cyfarfod newydd ar-lein ‘Pen-i-ben ADY’. Archwiliwch, trafodwch a rhannwch eich profiadau o newidiadau i ddarpariaeth ADY yng Nghymru a sut mae’r rhain yn effeithio ar arweinyddiaeth ysgolion.

Cewch gwrdd ag uwch arweinwyr eraill mewn grwpiau cyfrinachol bach am 45 munud gan ymchwilio i themâu fel ADY mewn Ysgolion Bach a Gwledig, ADY ac effaith Covid-19, Datgloi Potensial ein Hysgolion Arbennig, ymysg eraill.

I gael y ddolen, e-bostiwch Charlotte Thomas ar charlotte.thomas@agaa.cymru.

Themau:

  • Dydd Mawrth 6 Mehefin 1pm – ADY a Chynhwysiant – Gwersi o Sweden
  • Dydd Mawrth 20 Mehefin 1pm – ADY a Lles
  • Dydd Iau 13 Gorffennaf 11am – ADY – Y Camau Nesaf

Os oes gennych unrhyw themâu neu bynciau yr hoffech i ni eu harchwilio mewn sesiynau yn y dyfodol, rhowch wybod i ni.