English | Cymraeg
Pen-i-ben ADY

Pen-i-ben ADY

Dyddiadau ac Amseroedd:

14 a 28 Chwefror 11am

7 Mawrth 2pm

21 Mawrth 11am

Pen-i-ben ADY

14 a 28 Chwefror 11am, 7 Mawrth 2pm, 21 Mawrth 11am

Ymunwch â’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru ar gyfer ein gofod cyfarfod newydd ar-lein ‘Pen-i-ben ADY’. Archwiliwch, trafodwch a rhannwch eich profiadau o newidiadau i ddarpariaeth ADY yng Nghymru a sut mae’r rhain yn effeithio ar arweinyddiaeth ysgolion.

Cewch gwrdd ag uwch arweinwyr eraill mewn grwpiau cyfrinachol bach am 45 munud gan ymchwilio i themâu fel ADY mewn Ysgolion Bach a Gwledig, ADY ac effaith Covid-19, Datgloi Potensial ein Hysgolion Arbennig, ymysg eraill.

I gael y ddolen, e-bostiwch Charlotte Thomas ar charlotte.thomas@agaa.cymru.

Themau:

  • Dydd Mawrth 14 Chwefror 11am – Gosod y Llwyfan, Diwygio ADY a’r effaith ar Benaethiaid ac Arweinwyr mewn ysgolion
  • Dydd Mawrth 28 Chwefror 11am – ADY a throsiad i gynlluniau datblygu unigol – Effeithiau i Benaethiaid ac Arweinwyr
  • Dydd Mawrth 7 Mawrth 2pm – Arwain ADY o fewn Lleoliad Ysgol Fach a Gwledig
  • Dydd Mawrth 21 Mawrth 11am – yw gadarnhau

Os oes gennych unrhyw themâu neu bynciau yr hoffech i ni eu harchwilio mewn sesiynau yn y dyfodol, rhowch wybod i ni.