English | Cymraeg
Dros Dro

Dros Dro

Ar gyfer penaethiaid NEWYDD a DROS DRO

Dyddiad ac Amser

27 Medi
4, 11, 18, 25 Hydref
8, 15, 22, 29 Tachwedd
13 Rhagfyr

2-2:30pm

Dros Dro

Ar gyfer penaethiaid NEWYDD a DROS DRO

Bob dydd Mercher 2pm yn ystod tymor yr ysgol

Mae Dros Dro yn blatfform trafod wythnosol ar gyfer penaethiaid NEWYDD a Phenaethiaid DROS DRO. Cysylltwch, rhannwch a chyfnewidiwch syniadau gyda chydweithwyr yn yr amgylchedd cefnogol a chyfrinachol hwn.

Gofynnwch gwestiynau a cheisiwch gyngor gan benaethiaid profiadol, penaethiaid dros dro presennol ac ymgysylltu ag arweinwyr o bob rhan o Gymru yn y sesiynau hamddenol ac anffurfiol hyn.

P’un a oes gennych gwestiwn, yn ceisio cyngor ar her gyfredol neu’n dymuno rhwydweithio a meithrin perthnasoedd, ymunwch â ni bob dydd Mawrth 2pm yn ystod tymor yr ysgol. Mae sesiynau blaenorol wedi archwilio Cwricwlwm i Gymru, amgylcheddau ystafelloedd dosbarth a chyllid.

Nid oes angen paratoi unrhyw beth ac nid oes ymrwymiad i fynychu bob wythnos. Maent yn sesiynau galw heibio hamddenol, felly ymunwch bryd bynnag y byddwch ar gael.

E-bostiwch post@agaa.cymru am fwy o wybodaeth neu i dderbyn y ddolen.