Dros Dro

Dros Dro

Dyddiad ac Amser

28 Mehefin
5 Gorffennaf

2-2:30pm

Dros Dro

Bob dydd Mawrth yn ystod tymor yr ysgol

Mae Dros Dro yn llwyfan trafod wythnosol newydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ar gyfer penaethiaid dros dro. Wedi’i gynllunio i gynnig cefnogaeth, magu hyder a rhoi’r cyfle i gysylltu, rhannu a chyfnewid syniadau gyda chydweithwyr.

Clywed gan benaethiaid profiadol, penaethiaid dros dro presennol ac ymgysylltwch ag arweinwyr o bob cwr o Gymru yn y sesiynau anffurfiol, cyfrinachol hyn. P’un a oes gennych gwestiwn, eisiau cyngor ar her gyfredol neu yn dymuno rhwydweithio ac adeiladu perthnasoedd ymunwch â ni ar gyfer Dros Dro.

Nid oes angen paratoi unrhyw beth o flaen llaw ac mae presenoldeb yn hyblyg. Mae’r sesiynau am ddim a byddant yn cael eu cyflwyno’n ddigidol trwy Zoom.

E-bostiwch post@agaa.cymru am fwy o wybodaeth neu i dderbyn y ddolen