Ein dyheadau a’n gweledigaeth

Ein cenhadaeth yw “Ysbrydoli Arweinwyr: Cyfoethogi Bywydau” gyda’r nod o sicrhau eglurder a chydlyniad i arweinyddiaeth addysgol yng Nghymru.  Drwy ein gwaith, byddwn yn sicrhau bod ymarferwyr yn gallu ymgysylltu gyda’r dysgu proffesiynol mwyaf perthnasol, ystyrlon ac ysbrydoledig.

Byddwn yn cyflawni ein dyheadau drwy:

  • Adeiladu a thyfu ein sefydliad fel ein bod yn deall ac yn ychwanegu gwerth gwirioneddol i ymarferwyr
  • Sefydlu rôl arbenigol yr Academi, gan adeiladu sylfaen wybodaeth ac ymchwil gref
  • Ymgysylltu ar draws a thu hwnt i’n system – gwella cydberthnasau a rhwydweithiau gan nodi a rhannu arfer gorau o ran arweinyddiaeth.
  • Sicrhau ansawdd a chymeradwyo amrywiaeth o ddarpariaeth arweinyddiaeth cadarn, perthnasol ac addas i’r diben sy’n defnyddio arfer gorau rhyngwladol i fodloni anghenion unigryw ein system, atgyfnerthu unigolion a chapasiti arweinyddiaeth gyfunol ledled Cymru.