Mae’r AGAA yn croesawu’r pwyslais a roddir ar ddatblygu cynhwysedd arweinyddiaeth addysgol yn y cytundeb rhwng y Prif Weinidog newydd ac Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Addysg ac yn arbennig felly rôl greiddiol yr AGAA yn y gwaith pwysig a chyffrous hwn.