Mae’n bleser mawr gan Bwrdd y Cyfarwyddwyr croesawu Mrs Tegwen Ellis fel Prif Weithredwr newydd yr Academi Arweinyddiaeth. Mae Tegwen yn cymryd y rôl gan Mr Huw Foster Evans, sydd wedi bod yn Brif Weithredwr ers sefydlu’r Academi Arweinyddiaeth. Mae’r Bwrdd yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Tegwen, ac yn dymuno’n dda i Huw wrth iddo ymgysylltu â heriau newydd.