Pa mor gyfarwydd ydych chi â’r Ddeddf  Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015? Mae cydymaith yr Academi, Karen Lawrence, yn dweud wrthym sut mae ei hymwybyddiaeth gynyddol o’r ddeddf wedi helpu ei hymarfer. Darllenwch ei herthygl yma.