Datgloi Arweinyddiaeth

Ymunwch â ni ar gyfer cyfres weminar nesaf Datgloi Arweinyddiaeth yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru. Bydd y rhaglen dysgu broffesiynol chwe rhan hon yn archwilio arweinyddiaeth yng Nghymru a’i chyd-destun addysgol. Bydd pob gweminar yn cael ei arwain gan siaradwr gwadd nodedig gan gynnwys: Y Athro Steve Munby (Athro Gwadd yn Coleg Prifysgol Llundain), Cerys Furlong (Prif Weithredwr Chwarae Teg), Beatrice Pont (OECD) and Michael Fullan (Cyfarwyddwr Arweinyddiaeth Fyd-eang, Addysgeg Newydd ar gyfer Dysgu Dwfn).

Mae’r gweminarau wedi’u cynllunio ar gyfer athrawon mewn rolau arweinyddiaeth uwch yn ysgolion, y sector ieuenctid a cholegau Addysg Bellach, a’u nod yw eu cefnogi yn eu rolau fel arweinwyr system. Wedi’i ddarparu’n ddigidol drwy lwyfan ar-lein Zoom bydd y gyfres hon o gweminarau yn darparu dysgu proffesiynol ysbrydoledig o ansawdd uchel, sy’n ddiddorol, yn ysgogol, yn gydweithredol, yn gynhwysol ac yn gyfiawn i bawb. Bydd pob gweminar yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a thechnegau dysgu, er enghraifft ystafelloedd torri allan, cwestiynau ac atebion, tasgau cyn darllen, a mynediad at ddeunyddiau darllen ac adnoddau ychwanegol.

Cyfres weminar chwe rhan yw Datgloi Arweinyddiaeth, ac rydym yn annog cyfranogwyr i fynychu pob sesiwn neu gymaint â phosibl, ond sylweddolwn nad yw hyn bob amser yn bosibl.

Cofrestru yn hanfodol – Dim ond 1 lle cyfranogwr ar gael i bob sefydliad 

22ain Ionawr 2021 – 9:30am – 11:30am
Athro gwadd yn Coleg Prifysgol Llundain and Awdur ‘Imperfect Leadership’

29ain Ionawr 2021 – 9:30am – 11:30am
Prif Weithredwr Chwarae Teg

5ed Chwefror 2021 – 9:30am – 11:30am
Cyfarwyddiaeth Addysg a Sgiliau yn yr OECD

Benna Waites

5ed Mawrth 2021 – 9:30am – 11:30am
Pennaeth Seicoleg, Cwnsela a Therapïau Celfyddydau ar y cyd, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Meilyr Rowlands

19eg Mawrth 2021 – 1:15pm – 3:15pm
Cyfarwyddwr Arweinyddiaeth Fyd-eang, Addysgeg Newydd ar gyfer Dysgu Dwfn