Mae’n bleser gan Fwrdd yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol gyhoeddi bod Mrs Tegwen Ellis wedi’i phenodi i fod yn Brif Weithredwr newydd. Ar hyn o bryd, Mrs Ellis yw’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Datblygu Arweinyddiaeth a Sicrwydd Ansawdd yn yr Academi Arweinyddiaeth a chyn hynny roedd hi’n bennaeth yn Ysgol Cynwyd Sant ym Maesteg.

Dywedodd Dr Sue Davies, Cadeirydd y Bwrdd, ‘Rwy’n falch iawn bod Mrs Ellis wedi’i phenodi. Edrychaf y Bwrdd a minnau ymlaen at weithio gyda hi gan ein bod gyda’n gilydd yn mynd â’r Academi Arweinyddiaeth ymlaen ar gam nesaf ei ddatblygiad cyffrous. ‘

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, ‘Hoffwn groesawu Tegwen Ellis i rôl Prif Swyddog Gweithredol yn yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol. Daw â gwybodaeth eang gyda hi ac mae wedi bod yn allweddol yn natblygiad yr Academi Arweinyddiaeth hyd yn hyn. Rwy’n siŵr y bydd Tegwen yn helpu i lywio’r Academi ymlaen, gan gefnogi ymarferwyr i ddatblygu eu sgiliau arwain i helpu i wneud Cymru’r lle gorau i fod yn arweinydd addysgol.

‘Hoffwn hefyd ddiolch i Huw Foster Evans am yr ymrwymiad a’r ymroddiad y mae wedi’i ddangos dros yr 20 mis diwethaf. Cynorthwyodd i sefydlu’r Academi ac mae wedi darparu cefnogaeth i gynifer yn y flwyddyn gyntaf o weithredu. ’

Dywedodd Mrs Ellis ‘Rwy’n falch ac yn freintiedig fy mod wedi cael y cyfle gwych hwn i arwain rhan mor bwysig o’r dirwedd addysg esblygol yng Nghymru. Edrychaf ymlaen at weithio gyda phawb sydd â rôl i’w chwarae wrth wneud Cymru yn lle hyd yn oed yn fwy cyffrous i fod yn arweinydd addysgol. ’

Bydd Mrs Ellis yn ymgymryd â’i rôl newydd yn ffurfiol ar 1 Ebrill 2020.